Aberfeldy ”Handbuteljerad”

13 yo
55.6%
Highlands
£70 / 700ml
6.64 ( 2014-10-18 )

Gick lättare att andas efter den här
Stefan Sten, 2014-10-18