Aberlour ”Handbuteljerad”

16 yo
59.1%
Speyside
£75 / 700ml
7.87 ( 2014-10-18 )

Färgen är peppargrå
Bo Lundsten, 2014-10-18