Balblair Vintage 1991

20 yo
43%
Highlands
£50 / 700ml
5.59 ( 2014-09-06 )

Ingen färg, destillerad 1991, buteljerad 2011. UK Only