Old Particular Invergordon

21 yo yo
51.5%
Highlands
550 SEK / 700ml
4.5 ( 2020-09-26 )

Det här var som att slicka på ett vedträ, ett ganska färskt….
Stefan Lidin, 2020-09-26