Springbank (Open Day 2015)

7 yo
56.9%
Campbeltown
£50 / 700ml
7.60 ( 2015-11-28 )

Buteljering för ”open day” under whiskyfestivalen 2015. Destillerad i november 2007 och buteljerad 21:a maj 2015. 309 flaskor tappades av denna upplaga.