Strathisla

25 yo
43%
Speyside
875 SEK / 700ml
6.82 ( 2010-08-28 )