Blir inget bankbyte!
Michael Eriksson 0

Kopparpannans styrelse hade för avsikt att byta till Swedbank inför 2019, främst av kostnadsskäl men även för bättre funktionalitet. Detta byte fick vi dock avbryta för att inte stå utan bank efter årsskiftetdå det drog ut på tiden och Swedbank krävde en komplettering vi ej kunde uppfylla, en styrkt kopia på Kopparpannans första Konstituerande mötesprotokoll från  november 2008. Vilket det inte stod ett i deras checklista som finns på denna sida. Där står bl.a. att följande ska bifogas:

Kopia av årsmötesprotokoll eller konstituerande möte för nybildad förening

Protokollet ska innehålla:

Föreningens namn, organisationsnummer och datum för mötet.
Namn och personnummer på de som valts till styrelseledamöter”

Vi är ju inte direkt nybildade, vi har redan organisationsnummer osv. Vi skickade med Årsmötesprotokoll och det senaste Konstituerande mötesprotokollet.

KWs första konstituerande mötesprotokoll har vi sökt förr i samband med att vi behövde fixa vårt organisationsnummer och tom Skatteverket nöjde sig med att vi fanns och kunde skicka med senare protokoll stadgar osv.

Får se om vi gör ett nytt försök, men kommer vi inte runt det kravet så är vi nog fast hos Handelsbanken.

Micke