Prov 1 – 2024 i samband med årsmöte: TBD
Michael Eriksson 0
2024-02-03 14:00
TBD
1

Mer information närmare provningen.

Medlemsavgiften för 2024 ska betalas in till klubbens bankgiro 357-7731 innan provningen.

Anmälda medlemmar
Namn Anmälningstidpunkt
Tommy Nilsson 2023-05-13 17:42