Prov 3 – 2022 i år även sommarträff: TBD
Michael Eriksson 0
2022-08-06 14:00
Marie-Louise Lundsten
7 + 1

Eventuella gästavgifter 250kr ska betalas in till klubbens bankgiro 357-7731 innan provningen.

Anmälda medlemmar
Namn Anmälningstidpunkt
Stefan Lidin 2022-05-17 22:44
Anders Åsberg 2022-05-10 16:05
Bo Lundsten 2022-04-23 19:03
Michael Eriksson 2022-03-28 10:36
Henrik Lundgren 2022-03-26 13:04
Leif Nilsson 2022-03-19 13:16
Jonas Rosén 2022-03-14 21:22
Anmälda gäster
Namn Anmäld av Telefon Epost Anmälningstidpunkt
Marie-Louise Lundsten Bo Lundsten 2022-04-23 19:04