Prov 4 – 2021: TBD
Michael Eriksson 0
2021-10-02 14:00
Matilda Morin Åsberg och Micke Eriksson
7

Förhoppningsvis en provning på plats i lokalen igen, att vi åter får chansen att träffas fysiskt. Provningens tema och information om fysiskt eller digitalt kommer när det närmar sig.

Anmälda medlemmar
Namn Anmälningstidpunkt
Mikael Söderström 2021-05-21 19:54
Jonas Rosén 2021-05-03 16:40
Matilda Morin Åsberg 2021-02-17 16:54
Anders Åsberg 2021-02-17 11:51
Leif Nilsson 2021-02-10 14:41
Henrik Lundgren 2021-02-08 15:53
Michael Eriksson 2021-02-08 13:58