Prov 5 – 2021: TBD
Michael Eriksson 0
2021-12-11 14:00
Stefan Lidin
9 + 4

Årets sista provning signerad Stefan Lidin.

Gästavgift 250kr ska betalas in till klubbens bankgiro 357-7731 innan provningen.

Anmälda medlemmar
Namn Anmälningstidpunkt
Gunnar Sandin 2021-10-13 07:49
Catherine 2021-10-06 13:06
Stefan Lidin 2021-07-30 14:38
Jonas Rosén 2021-05-03 16:40
Matilda Morin Åsberg 2021-02-17 16:54
Anders Åsberg 2021-02-17 11:51
Leif Nilsson 2021-02-10 14:42
Henrik Lundgren 2021-02-08 15:53
Michael Eriksson 2021-02-08 13:58
Anmälda gäster
Namn Anmäld av Telefon Epost Anmälningstidpunkt
Jan Sjöberg Gunnar Sandin 2021-10-13 22:16
Stefan Boström Gunnar Sandin 2021-10-13 07:50
Hans Rhodin Leif Nilsson 2021-09-14 21:56
Anders Nordlund Leif Nilsson 2021-09-14 21:56