Stadgar
dsi 0

Allmänna bestämmelser §1. Kopparpannans Whiskyklubb, hädanefter kallad KW, har som syfte att öka och sprida kunskapen och intresset för maltwhisky. §2. Klubbens mål ska i första hand uppfyllas geom att medlemmarna i KW vid sina provningar provar, kommenterar och avnjuter maltwhisky. KW skall verka för att den blir känd som en seriös förespråkare av avnjutandet […]