Prov 1 – 2025 i samband med årsmöte: Årspröv uppdateras senare
Leif Nilsson 0
2025-02-01 14:00
Uppdateras senare
3

Årets första pröv och kopparpannans årsmöte.

Plats meddelas senare förhoppningsvis Englaporten.

Middag meddelas senare.

Pröv och årsmöte endast för medlemmar, gäster är välkomman på middagen.

Anmälda medlemmar
Namn Anmälningstidpunkt
Henrik Lundgren 2024-04-08 13:26
Michael Eriksson 2024-02-09 07:56
Matilda Morin Åsberg 2024-02-06 16:30