Prov 2 – 2021: Raw yet refined
Michael Eriksson 0
2021-03-20 14:00
Micke Eriksson
7

2021 och pandemin är ännu inte under kontroll vilket innebär att även denna provning blir digital. Skype-länk till provningen kommer att skicka ut via e-post och publiceras är strax före provningen.

Sista anmälningsdag för provningen är söndagen den 14/3 för att vi ska hinna med distribution mm.

Mer information kommer efter hand.

Anmälda medlemmar
Namn Anmälningstidpunkt
Matilda Morin Åsberg 2021-02-17 16:53
Anders Åsberg 2021-02-17 11:45
Jonas Rosén 2021-02-15 22:32
Stefan Lidin 2021-02-15 18:27
Leif Nilsson 2021-02-10 14:42
Henrik Lundgren 2021-02-08 15:53
Michael Eriksson 2021-02-08 13:58