Prov 4 – 2021: TBD
Michael Eriksson 0
2021-10-02 14:00
Matilda Morin Åsberg och Micke Eriksson
5

Förhoppningsvis en provning på plats i lokalen igen, att vi åter får chansen att träffas fysiskt. Provningens tema och information om fysiskt eller digitalt kommer när det närmar sig.

Anmälda medlemmar
Namn Anmälningstidpunkt
Matilda Morin Åsberg 2021-02-17 16:54
Anders Åsberg 2021-02-17 11:51
Leif Nilsson 2021-02-10 14:41
Henrik Lundgren 2021-02-08 15:53
Michael Eriksson 2021-02-08 13:58